Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra PELLEGRINIHO, Denisy SAKOVEJ, Erika TOMÁŠA, Richarda RAŠIHO a Matúša ŠUTAJ EŠTOKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1481
Dátum doručenia: 24. 2. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Pellegrini, R. Raši, D. Saková, M. Šutaj Eštok, E. Tomáš)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1550 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1550 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2107 zo dňa 21. 3. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us882107 (Uznesenie (1. čítanie)) Us882107 (19 KB)

Rokovanie výborov

25. 4. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
26. 4. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
27. 4. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

2. 5. 2023, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 3. 5. 2023.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2193 zo dňa 3. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 5. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (24. 5. 2023), číslo 172/2023.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT