Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: II. čítanie (NZ postúpil do II. čítania)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miloša SVRČEKA a Jozefa HLINKU na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1401
Dátum doručenia: 13. 1. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Hlinka, M. Svrček)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1469 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1469 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 83. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1985 zo dňa 2. 2. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 13. 3. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us831985 (Uznesenie (1. čítanie)) Us831985 (19 KB)

Rokovanie výborov

13. 3. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
9. 3. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 3. 2023, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT