Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša KYSELICU, Jany MAJOROVEJ GARSTKOVEJ, Radovana SLOBODU, Miroslava ŽIAKA a Miloša SVRČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 928
Dátum doručenia: 25. 2. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (L. Kyselica, J. Majorová Garstková, R. Sloboda, M. Svrček, M. Žiak)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 22. 4. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 25. 4. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 963 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 963 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1324 zo dňa 17. 3. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 16. 4. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 18. 4. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us601324 (Uznesenie (1. čítanie)) Us601324 (19 KB)

Rokovanie výborov

21. 4. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 4. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

26. 4. 2022, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR dňa 5. 5. 2022.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1433 zo dňa 5. 5. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 5. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (24. 5. 2022), číslo 179/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT