Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Martiny ŠIMKOVIČOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok

Novela zákona, parlamentná tlač 1350
Dátum doručenia: 7.3.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Šimkovičová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 17.6.2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18.6.2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1424 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1424 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1797 zo dňa 14.5.2019.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us451797 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451797 (22 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT