Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Natálie BLAHOVEJ, Lucie ĎURIŠ NICHOLSONOVEJ, Branislava GRÖHLlNGA, Jany KIŠŠOVEJ a Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1098
Dátum doručenia: 24. 8. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (N. Blahová, J. Bittó Cigániková, L. Ďuriš Nicholsonová, B. Gröhling, J. Kiššová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1151 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1151 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 34. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1360 zo dňa 18. 9. 2018.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us341360 (Uznesenie (1. čítanie)) Us341360 (22 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT