Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1019
Dátum doručenia: 25. 5. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Bagačka, D. Bublavý, T. Glenda, I. Choma, S. Kmec, D. Muňko, M. Panáček, Ľ. Petrák, J. Podmanický, J. Senko)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 7. 9. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1068 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1068 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 33. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1243 zo dňa 19. 6. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 7. 9. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us331243 (Uznesenie (1. čítanie)) Us331243 (22 KB)

Rokovanie výborov

10. 9. 2018, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4. 9. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
6. 9. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

11. 9. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR dňa 24. 10. 2018.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 09. 2018 Jakab, Elemér Detail návrhu 7 1019 Elemér Jakab II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1019 Elemér Jakab II (105 KB)
23. 10. 2018 Bublavý, Dušan Detail návrhu 7 1019 Dušan Bublavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1019 Dušan Bublavý II (68 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 35. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1478 zo dňa 24. 10. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 11. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 11. 2018), číslo 320/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT