Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Gábora GÁLA, Jaroslava BAŠKU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 583
Dátum doručenia: 25. 5. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Antal, G. Gál, J. Baška, M. Panáček)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 601 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 601 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 700 zo dňa 15. 6. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180700 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180700 (21 KB)

Rokovanie výborov

24. 8. 2017, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
4. 9. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

5. 9. 2017, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR dňa 13. 9. 2017.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

12. 09. 2017 Vaľová, Jana Detail návrhu 7 0583 Jana Vaľová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0583 Jana Vaľová II (57 KB)
12. 09. 2017 Antal, Peter Detail návrhu 7 0583 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0583 Peter Antal II (57 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 818 zo dňa 13. 9. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 29. 9. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (12. 10. 2017), číslo 240/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT