Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Názov Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra ANTALA, Gábora GÁLA, Jaroslava BAŠKU a Milana PANÁČKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Antal, Peter
Číslo schôdze 19
Volebné obdobie 7
Dátum podania 12. 09. 2017

Ďalší predkladatelia
 • Gál, Gábor

Podpísaní poslanci
 • Antal, Peter
 • Jakab, Elemér
 • Pfundtner, Edita
 • Sárközy, Irén
 • Vörös, Péter
 • Glenda, Tibor
 • Gál, Gábor
 • Adamčík, Eduard
 • Bastrnák, Tibor
 • Janckulík, Igor
 • Šebej, František
 • Cséfalvayová, Katarína
 • Fedor, Martin
 • Nemky, Martin
 • Vaľová, Jana

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0583 Peter Antal II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0583 Peter Antal II (57 KB)