Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomíra PETRÁKA, Igora CHOMU a Edity PFUNDTNER na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 30. júna 2017 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 573
Dátum doručenia: 24. 5. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (I. Choma, Ľ. Petrák, E. Pfundtner)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 579 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 579 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 18. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 695 zo dňa 14. 6. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us180695 (Uznesenie (1. čítanie)) Us180695 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT