Parlamentná tlač 1490

Číslo 1490
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 14.4.2015
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony