Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Radovana SLOBODU, Jána KROŠLÁKA, Igora KAŠPERA a Viery LEŠČÁKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľkou tohto návrhu zákona bola aj Viera Leščáková, ktorej mandát poslankyne NR SR zanikol 21. júla 2021.)

⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 564
Dátum doručenia: 27. 5. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (I. Kašper, J. Krošlák, V. Leščáková, R. Sloboda)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT