Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 725
Dátum doručenia: 22. 9. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Beblavý, V. Dubačová, K. Macháčková, J. Mihál, S. Petrík, Z. Zimenová, O. Žarnay)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT