Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 17. januára 2018 svoj návrh zákona späť.)

⇓
⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 529
Dátum doručenia: 21. 4. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Danko, K. Farkašovský, T. Jančula, S. Kmec, D. Tittel, J. Ridoško)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT