Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: II. čítanie (NZ postúpil do II. čítania)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 1499
Dátum doručenia: 24. 2. 2023
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Taraba)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1565 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1565 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2122 zo dňa 22. 3. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us882122 (Uznesenie (1. čítanie)) Us882122 (19 KB)

Rokovanie výborov

27. 4. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2. 5. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

2. 5. 2023, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT