Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 2. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 125/2016 Z. z., vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 438 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 304)
Dátum doručenia: 23. 2. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (V. Faič, G. Gál, M. Glváč, T. Glenda, A. Hrnčiar, D. Jarjabek, M. Nemky)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20. 3. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 20. 3. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 444 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 444 (13 KB)

Rokovanie výborov

14. 3. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
20. 3. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

21. 3. 2017, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR dňa 21. 3. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 500 zo dňa 21. 3. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27. 3. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (6. 4. 2017), číslo 73/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT