Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 212
Dátum doručenia: 19.8.2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, G. Gál)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 10.10.2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11.10.2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 216 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 216 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 201 zo dňa 14.9.2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14.10.2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 17.10.2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090201 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090201 (21 KB)

Rokovanie výborov

4.10.2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
4.10.2016, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
4.10.2016, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

11. 10. 2016, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR dňa 19.10.2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 274 zo dňa 19. 10. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9.11.2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (25.11.2016), číslo 311/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT