Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1559
Dátum doručenia: 26.6.2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Glenda, I. Sárközy, M. Kuciaňová, Š. Vavrek, J. Valocký, Š. Zelník)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1653 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1653 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1953 zo dňa 26.6.2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1945 zo dňa 26.6.2019.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us461953 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461953 (22 KB)

Rokovanie výborov

26.6.2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
4.7.2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

27. 6. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 27.6.2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 06. 2019 10:07 Pčolinský, Peter Detail návrhu 7 1559 Peter Pčolinský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1559 Peter Pčolinský II (128 KB)
27. 06. 2019 10:29 Klus, Martin Detail návrhu 7 1559 Martin Klus II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1559 Martin Klus II (105 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1957 zo dňa 27. 6. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10.7.2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (16.7.2019), číslo 208/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT