Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: I. čítanie (Zápis uznesenia NR SR)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1452
Dátum doručenia: 3. 2. 2006
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 14. 4. 2006..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody s lehotou na prerokovanie 17. 4. 2006.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1487 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1487 (12 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT