Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovateľky Lucia Drábiková a Jarmila Vaňová vzali listom zo 6. októbra 2021 svoj podpis k návrhu tohto zákona spať.)

Novela zákona, parlamentná tlač 661
Dátum doručenia: 31. 8. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Bittó Cigániková, L. Drábiková, J. Benčík, P. Krištúfková, V. Ledecký, T. Lehotský, V. Marcinková, M. Šofranko, J. Vaňová, J. Žitňanská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 18. 10. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 691 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 691 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 987 zo dňa 7. 10. 2021.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us400987 (Uznesenie (1. čítanie)) Us400987 (18 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT