Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Juraja KRÚPU na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 204
Dátum doručenia: 26. 8. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Krúpa)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 195 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 195 (16 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 276 zo dňa 22. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120276 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120276 (18 KB)

Rokovanie výborov

13. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2020, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2020, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 22. 10. 2020.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 361 zo dňa 22. 10. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3. 11. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (10. 11. 2020), číslo 309/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT