Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: I. čítanie (Zápis uznesenia NR SR)

Návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Jany CIGÁNIKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1790
Dátum doručenia: 8. 11. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Bittó Cigániková)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 25. 2. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 26. 2. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRVšetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT