Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon zo 16. októbra 2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 1193 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 1034)
Dátum doručenia: 31. 10. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bernaťák, M. Číž, A. Danko, R. Baláž, T. Jančula, S. Kmec, M. Kuciaňová, J. Paška, Ľ. Petrák, D. Tittel)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1244 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1244 (16 KB)

Rokovanie výborov

20. 11. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 11. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

27. 11. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR dňa 27. 11. 2018.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 38. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1485 zo dňa 27. 11. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30. 11. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (6. 12. 2018), číslo 344/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT