Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tibora BASTRNÁKA a Gábora GÁLA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 212
Dátum doručenia: 19. 8. 2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (T. Bastrnák, G. Gál)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 216 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 216 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 201 zo dňa 14. 9. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090201 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090201 (21 KB)

Rokovanie výborov

4. 10. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 10. 2016, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
4. 10. 2016, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

11. 10. 2016, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR dňa 19. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 274 zo dňa 19. 10. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9. 11. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (25. 11. 2016), číslo 311/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT