Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána FIGEĽA, Pavla HRUŠOVSKÉHO a Pavla ZAJACA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovatelia listom z 13. decembra 2013 požiadali o presun svojho návrhu zákona na program nasledujúcej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.)

Novela zákona, parlamentná tlač 788
Dátum doručenia: 7. 11. 2013
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Figeľ, P. Hrušovský, P. Zajac)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 7. 3. 2014..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 3. 2014.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 766 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 766 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 29. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1022 zo dňa 5. 2. 2014.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us291022 (Uznesenie (1. čítanie)) Us291022 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT