Parlamentná tlač 357

Číslo 357
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 7. 12. 2020
Názov Vládny návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov
Poznámka