Parlamentná tlač 878

Číslo 878
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 23. 2. 2018
Názov Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Martina POLlAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (Navrhovateľ vzal listom z 13. marca 2018 svoj návrh zákona späť.)
Poznámka