Parlamentná tlač 1461

Číslo 1461
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 20.3.2015
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov