Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 871
Dátum doručenia: 14. 1. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (F. Kuffa, Š. Kuffa, T. Taraba)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT