Grafické znázornenie procesu

Návrh Obrannej stratégie Slovenskej republiky

Podateľňa

Iný typ, parlamentná tlač 1766
Dátum doručenia: 7. 11. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Fedor)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT