Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Miroslava BEBLAVÉHO, Viery DUBAČOVEJ a Kataríny MACHÁČKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 1036
Dátum doručenia: 25. 5. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Beblavý, V. Dubačová, K. Macháčková)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT