Grafické znázornenie procesu

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Branislava GRÖHLlNGA, Eugena JURZYCU, Martina POLlAČIKA a Natálie BLAHOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

⇓
⇓

Podateľňa

Novela zákona, parlamentná tlač 561
Dátum doručenia: 18. 5. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (N. Blahová, B. Gröhling, E. Jurzyca, M. Poliačik)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT