Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a finančných inštitúcií a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii)

⇓
⇓

Podateľňa

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 203
Dátum doručenia: 18. 8. 2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (B. Kollár, M. Krajniak, P. Krištúfková, A. Pčolinská, P. Pčolinský, P. Štarchoň, Z. Šebová, Ľ. Goga)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT