Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Tomáša TARABU, Štefana KUFFU, Jána PODMANICKÉHO a Filipa KUFFU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zakon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 732
Dátum doručenia: 1. 10. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (F. Kuffa, Š. Kuffa, J. Podmanický, T. Taraba)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 762 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 762 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1139 zo dňa 1. 12. 2021.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us511139 (Uznesenie (1. čítanie)) Us511139 (18 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT