Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Zákon z 15. júla 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentkou Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 184 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 175)
Dátum doručenia: 3. 8. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 2. 9. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 2. 9. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 174 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 174 (16 KB)

Rokovanie výborov

2. 9. 2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2. 9. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

2. 9. 2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 2. 9. 2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 234 zo dňa 2. 9. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 9. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 9. 2020), číslo 242/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT