Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 33
Dátum doručenia: 1. 4. 2016
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Viskupič)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 24 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 24 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 33 zo dňa 28. 4. 2016.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us030033 (Uznesenie (1. čítanie)) Us030033 (20 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT