Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martina KLUSA, Branislava GRÖHLlNGA a Mariána VISKUPIČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1641
Dátum doručenia: 23. 8. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (B. Gröhling, M. Klus, M. Viskupič)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1744 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1744 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 49. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2071 zo dňa 20. 9. 2019.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us492071 (Uznesenie (1. čítanie)) Us492071 (23 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT