Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: I. čítanie (Zápis uznesenia NR SR)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa MIHÁLA a Martina POLIAČIKA na vydanie zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Uznesením zo 4. 4. 2019 č. 1744 bol schválený obdobný zákon - ČPT 1412)

Novela zákona, parlamentná tlač 1330
Dátum doručenia: 5. 3. 2019
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Mihál, M. Poliačik)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1406 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1406 (16 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT