Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ a Petra CMOREJA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1256
Dátum doručenia: 30. 9. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (P. Cmorej, J. Halgašová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 28. 11. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1316 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1316 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 75. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1820 zo dňa 8. 11. 2022.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

US751820 (Uznesenie (1. čítanie)) US751820 (18 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT