Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana JARJABKA a Jozefa HABÁNIKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1113
Dátum doručenia: 24. 8. 2022
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Habánik, D. Jarjabek)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 17. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1167 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1167 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 72. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1645 zo dňa 28. 9. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 28. 10. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 30. 10. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us721645 (Uznesenie (1. čítanie)) Us721645 (19 KB)

Rokovanie výborov

14. 10. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 10. 2022, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
12. 10. 2022, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

18. 10. 2022, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR dňa 8. 12. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

01. 12. 2022 18:13 Habánik, Jozef Detail návrhu 8 1113 Jozef Habánik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1113 Jozef Habánik II (61 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1921 zo dňa 8. 12. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us781921 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us781921 (19 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT