Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa HABÁNIKA a Dušana JARJABKA na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 503
Dátum doručenia: 15. 4. 2021
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Habánik, D. Jarjabek)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 519 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 519 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 748 zo dňa 11. 5. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11. 6. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14. 6. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us280748 (Uznesenie (1. čítanie)) Us280748 (18 KB)

Rokovanie výborov

10. 6. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR
16. 9. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

17. 9. 2021, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 17. 9. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 09. 2021 09:32 Habánik, Jozef Detail návrhu 8 0503 Jozef Habánik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0503 Jozef Habánik II (169 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 907 zo dňa 17. 9. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 30. 9. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5. 10. 2021), číslo 345/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT