Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 222
Dátum doručenia: 28. 8. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Andrejuvová, M. Čepček, P. Dobeš, P. Liba, M. Mihalik, Z. Pleštinská, M. Šefčík, R. Vašečka, M. Vetrák, A. Záborská)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 212 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 212 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 12. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 283 zo dňa 22. 9. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us120283 (Uznesenie (1. čítanie)) Us120283 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 10. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
19. 10. 2020, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

19. 10. 2020, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR dňa 3. 11. 2020.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 10. 2020 18:33 Andrejuvová, Anna Detail návrhu 8 0222 Anna Andrejuvová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0222 Anna Andrejuvová II (72 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 16. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 375 zo dňa 3. 11. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 18. 11. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 11. 2020), číslo 325/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT