Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Martiny ŠIMKOVIČOVEJ a Petra MARČEKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok (Navrhovatelia vzali listom z 3. októbra 2018 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 1161
Dátum doručenia: 28.9.2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (M. Šimkovičová, P. Marček)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26.11.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26.11.2018.

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1214 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1214 (16 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT