Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KRESÁKA, Petra ANTALA a Kataríny CSÉFALVAYOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom zo 14. septembra 2019 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 1084
Dátum doručenia: 23.8.2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (K. Cséfalvayová, P. Kresák, P. Antal)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 12.10.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 15.10.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1138 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1138 (13 KB)

I. čítanie


Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT