Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Mariana KOTLEBU, Jána MORU, Jána KECSKÉSA a Petra KRUPU na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 452
Dátum doručenia: 3.3.2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Kecskés, J. Mora, M. Kotleba, P. Krupa)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 5.5.2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9.5.2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 464 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 464 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 573 zo dňa 5.4.2017.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us140573 (Uznesenie (1. čítanie)) Us140573 (20 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT