Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jána HUDACKÉHO, Jána FIGEĽA, Pavla ZAJACA a Jozefa BOBÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1597
Dátum doručenia: 29. 5. 2015
Navrhovateľ: poslanci NR SR (J. Bobík, J. Figeľ, J. Hudacký, P. Zajac)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1614 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1614 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1847 zo dňa 26. 6. 2015.


Výsledok štádia procesu: NR SR nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.


Priložené dokumenty:

Us531847 (Uznesenie (1. čítanie)) Us531847 (21 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT