Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Andreja HRNČIARA, Lászlóa SOLYMOSA a Bélu BUGÁRA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 133
Dátum doručenia: 3.7.2012
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Hrnčiar, B. Bugár, L. Sólymos)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 7.9.2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10.9.2012.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 109 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 109 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 216 zo dňa 21.9.2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 22.10.2012.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 22.10.2012.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us070216 (Uznesenie (1. čítanie)) Us070216 (22 KB)

Rokovanie výborov

9.10.2012, Ústavnoprávny výbor NR SR
2.10.2012, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
11.10.2012, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
15.10.2012, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

15. 10. 2012, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR dňa 26.10.2012.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

26. 10. 2012 10:41 Hrnčiar, Andrej Detail návrhu 6 0133 Andrej Hrnčiar II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0133 Andrej Hrnčiar II (74 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 299 zo dňa 26. 10. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us080299 (Uznesenie (3. čítanie)) Us080299 (19 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT