Parlamentná tlač 1395

Číslo 1395
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 28.1.2015
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony