Grafické znázornenie procesu

Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o upustení od vymáhania pohľadávok štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o exekučnej amnestii)

⇓
⇓

Podateľňa

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1018
Dátum doručenia: 25. 5. 2018
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Goga, B. Kollár, M. Krajniak, P. Krištúfková, A. Pčolinská, P. Pčolinský, Z. Šebová, P. Štarchoň)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT