Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ vzal navrhovateľ späť)

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jarmily HALGAŠOVEJ, Jaromíra ŠÍBLA, Ondreja DOSTÁLA a Anny ZEMANOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Navrhovatelia vzali listom z 3. septembra 2020 svoj návrh zákona späť.)

Novela zákona, parlamentná tlač 230
Dátum doručenia: 28. 8. 2020
Navrhovateľ: poslanci NR SR (O. Dostál, J. Halgašová, J. Šíbl, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2020..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 19. 10. 2020.

Výsledok štádia procesu: NZ vzal navrhovateľ späť


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 220 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 220 (17 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT