Detaily návrhu zákona

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Zákon zo 14. februára 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky

Zákon vrátený prezidentom, parlamentná tlač 448 (číslo pôvodnej parlamentnej tlače: 261)
Dátum doručenia: 2. 3. 2017
Navrhovateľ: poslanci NR SR (A. Baránik, J. Bittó Cigániková, J. Droba, L. Ďuriš Nicholsonová, M. Klus, M. Poliačik, A. Zemanová)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 20. 3. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 20. 3. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 454 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 454 (13 KB)

Rokovanie výborov

14. 3. 2017, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
14. 3. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

21. 3. 2017, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR dňa 21. 3. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 14. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 501 zo dňa 21. 3. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us140501 (Uznesenie (3. čítanie)) Us140501 (20 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT